افتخار ما کمک به شما در لحظات دشوار زندگی است...
آرامش، رشد، خود شکوفایی و روابط شاد و سازنده لازمه زندگی هر انسانی می باشد و ما با بهره گیری از حضور اساتید و روان شناسان صاحب نظر اعتماد به نفس و موفقیت را مهمان زندگیتان می کنیم.
در آپادانا در حوزه های مختلف از جمله مشاوره خانواده، کودک،مشاوره تحصیلی، مشاوره قبل از ازدواج، روان سنجی و اعتیاد هم به صورت مشاوره فردی هم به شکل کارگاه خدمات خود را به شما عزیزان ارائه می نماییم.
در این جا در فضایی صمیمانه و آرام دغدغه ها و نگرانی هایتان را به گوش جان می سپاریم و شما را برای رسیدن به تصمیم های جدید و رفتارهای سازنده حمایت می کنیم. شما با ما با نقاط قوت خود و دیگران را آشنا می شوید و چگونگی روبرو شدن با چالش ها و سختی های زندگی را می آموزید که ثمره آن  تغییرات مثبت در رفتار، افکار و احساسات شما خواهد بود